Stavba, funkce a adaptace kosterních svalů

25.7. 2015Filip Kuňák3226x

Stavba kosterního svalu

 

Svalstvo člověka tvoří 30% až 50% lidské hmotnosti a zahrnuje zhruba 600 svalů. Myslím, že by bylo vhodné se o této poměrně velké části Vašeho těla dozvědět pár informací. Pojďte se tedy podívat na to, z jakých vláken jsou svaly tvořeny a v čem se odlišují.

Jaké svaloviny v těle existují?

Po prozkoumání svalových vláken narazíme na jednoznačné vzájemné odlišnosti. V základu rozlišujeme hladkou svalovinu cév a vnitřních orgánů těla, příčně pruhovanou svalovinu kosterních svalů a srdeční svalovinu, která je výjimečná, protože obsahuje jak svalovinu příčně pruhovanou, tak svalovinu hladkou.

Něco málo o stavbě kosterního svalu

Jelikož jsou tyto stránky věnované pohybovému aparátu, tak Vám v tomto článku více přiblížím svalovinu, která nám zaručuje pohyb našeho těla. U kosterní příčně pruhované svaloviny rozlišujeme světlejší fázická, neboli dynamická svalová vlákna a tmavší tonická, neboli statická svalová vlákna. Tato vlákna se od sebe liší vzhledem, ale také především svojí funkcí. Světlejší vlákna, která jsou považována za vývojově mladší, jsou zranitelnější, než vlákna tmavší. Vykazují kratší dobu záškubu s následnou dekontrakcí. Oproti tomu tmavší vlákna vykazují záškub a následnou dekontrakci pomaleji. Tmavší vlákna jsou tedy výrazněji méně unavitelná a nedělá jim výrazné potíže statické zatížení. Každý kosterní sval obsahuje odlišné množství těchto svalových vláken. Světlá svalová vlákna jsou ideální pro vykonávání dynamického pohybu, kde se střídá kontrakce a relaxace. Svaly s převahou těchto svalových vláken jsou typickými vykonavateli pohybu. Svaly obsahující tmavší svalová vlákna jsou vhodnější pro permanentní stabilizaci různých segmentů těla.

Funkce svalu

Kosterní sval má pouze dvě funkce. Je to kontrakce a relaxace. Při kontrakci neboli stahu dochází ke zkrácení svalu tak, že svalová vlákna do sebe zajíždějí. Po kontrakci následuje relaxace, kdy dochází k útlumu svalových vláken. Někteří lidé si myslí, že se sval může natahovat, to však není pravda. Sval se „natáhne“ vlivem zkrácení svalu, který vykonává opačný pohyb.

Zajímavosti o adaptaci svalů

Z hlediska adaptace je zajímavé, že při dlouhodobém chronickém a statickém zatížení světlých svalových vláken dochází k přetváření těchto vláken na tmavší tonická svalová vlákna. Opačný proces se však nevyskytuje. Dále z hlediska adaptace se objevuje takzvaná fasciální retrakce neboli zkracování. To má za následek celkové změny funkce svalových snopců, zejména ztrátu dynamiky kontrakce ve prospěch statické kontrakce. Vlivem stáří se ztrácí výbušnost a síla svalů. Je to přirozený proces, který je nevyhnutelný. Postupně dochází k přetváření světlejších svalových vláken na ta tmavší. Správným cvičením však jde tento proces významně zpomalit.

Pár slov na závěr

Sval jako takový je neuvěřitelně odolný. Má to však jeden háček. Je odolný pouze za předpokladu, že po kvalitní kontrakci dojde ke kvalitní relaxaci. Je to v celku logické. Jak dlouho by asi vydrželi vrcholoví sportovci, kteří každý den podstupují obrovské tréninkové dávky, kdyby neměli dostatek kvalitní regenerace? Moc dlouho asi ne.

POZNEJTE SVÉ TĚLO A ZLEPŠETE SI ŽIVOT

Filip Kuňák
Jsem pohybový terapeut a rád učím lidi, jak se jednoduše, efektivně a s radostí jednou provždy zbavit svých bolestí. Právě proto jsme vytvořili akademii zdravého pohybu CORE ACADEMY.cz a internetový blog ZDRAVÁ MAMINKA.cz. Pomáháme lidem po celé republice znovu získat radost z bezbolestného pohybu. Při své práci se denně setkávám s neskutečným potenciálem, který aktivní hluboké stabilizační svaly a správné pohybové návyky opravdu mají. Není nic lepšího, než když vidím, jak tyto pravidla a principy zdravého pohybu zlepšují kvalitu života u všech mých klientů. Učíme ostatní lidi používat hluboké stabilizační svaly a správné pohybové návyky v jejich prospěch. Díky tomu může být Vaše tělo zdravé a odolné.

Stále nemáte naší e-knihu?

 

Stáhněte si e-knihu Zázračných 15 minut denně aneb vyměňte gram pohodlí za kila úlevy

Komentáře